Οδηγίες για τους μικρούς αποσταγματοποιούς

Οδηγίες για τους μικρούς αποσταγματοποιούς

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. 

Συστάσεις για την ευημερία των εκτρεφόμενων χοίρων

Συστάσεις για την ευημερία των εκτρεφόμενων χοίρων

Η EFSA δημοσίευσε μια επιστημονική γνώμη σχετικά με την καλή διαβίωση των χοίρων στο αγρόκτημα, την πρώτη από τις πολλές γνωμοδοτήσεις που θα εκδοθούν το επόμενο έτος στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to Fork. 

Συστάσεις για την ευημερία των εκτρεφόμενων χοίρων