Απαγόρευση αλιείας για προστασία της αναπαραγωγής

Απαγόρευση αλιείας για προστασία της αναπαραγωγής
Η απαγόρευση ισχύει σε όλα τα υδάτινα συστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 έως 31 Μαΐου 2021. 

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων (εκτός πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραποτάμους και τις πηγές αυτών σε όλα τα υδάτινα συστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 έως 31 Μαΐου 2021.

Ειδικά στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου (λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν και επηρεάζουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθύων) η απαγόρευση ισχύει από 15 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021.

Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου.