ΕΕ - ΠΟΕ: 1 εκατ. ευρώ για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας

ΕΕ - ΠΟΕ: 1 εκατ. ευρώ για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας
Η ΕΕ δεσμεύτηκε να διαθέσει 1 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αλιείας, ο οποίος αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, η οποία επιτεύχθηκε πέρυσι. 

Ο νέος αυτός μηχανισμός χρηματοδότησης της αλιείας, ο οποίος θεσπίστηκε τον Νοέμβριο του 2022, αποσκοπεί στη στήριξη της βιωσιμότητας και στην εξάλειψη των επιζήμιων επιδοτήσεων στον τομέα της αλιείας. Θα παρέχει επιχορηγήσεις σε αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη ικανοτήτων για την εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας.

Οι επιχορηγήσεις αυτές θα συμπληρώνουν και θα αξιοποιούν άλλες υφιστάμενες ενισχύσεις που διατίθενται για τη βιώσιμη αλιεία. Η ανακοίνωση έγινε από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις στο Νταβός, με την ευκαιρία της συνάντησής του με τη γενική διευθύντρια του ΠΟΕ κ. Ngozi Okonjo-Iweala.

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, η οποία επετεύχθη κατά την 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Ιούνιο του 2022, θέσπισε σημαντικούς νέους κανόνες για την εξάλειψη των επιδοτήσεων που οδηγούν σε υπεραλίευση.

Πρόκειται για την πρώτη πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ που στηρίζει τη βιωσιμότητα.

Για να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, τα δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ πρέπει να κοινοποιήσουν στον ΠΟΕ την αποδοχή αυτής. Συνεχίζονται επίσης οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ για εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, μεταξύ άλλων για περαιτέρω βελτιώσεις της συμφωνίας.