Εγκρίθηκαν τα έκτακτα μέτρα για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Εγκρίθηκαν τα έκτακτα μέτρα για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
Η νομοθετική τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) τέθηκε σε ισχύ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων που πρότεινε η Επιτροπή στις 13 Απριλίου για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η δραστηριότητα των οποίων έχει διαταραχθεί σοβαρά λόγω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τα κράτη μέλη που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν αυτά τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ θα μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή αιτήσεις τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Δεδομένου του επείγοντος της κατάστασης και βάσει των βέλτιστων πρακτικών από τα έκτακτα μέτρα του ΕΤΘΑ για τον κορονοϊό, τα κράτη μέλη μπορούν να αρχίσουν ήδη από τώρα να εφαρμόζουν τα νέα μέτρα επιλέγοντας δράσεις προτού εγκριθούν επίσημα από την Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανακατανείμουν τους χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΤΘΑ για να ενισχύσουν τις ικανότητες αντίδρασής τους σε έκτακτες ανάγκες και να μετριάσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα.
Ειδικότερα, θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν χρηματοδοτική στήριξη για τις πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες και τις οικονομικές ζημίες που υφίστανται οι επιχειρήσεις αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης θαλασσινών και να βοηθήσουν τους αλιείς που αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Χαιρετίζοντας την έγκριση των μέτρων, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά:

«Η ταχεία δράση της Επιτροπής και η γρήγορη έγκριση της τροποποίησης του ΕΤΘΑ από τους συννομοθέτες είναι θεμελιώδους σημασίας για να αποδεσμευτεί η εναπομένουσα χρηματοδότηση για την έκτακτη στήριξη του τομέα της αλιείας που πλήττεται από την κρίση. Καλώ τα κράτη μέλη να θέσουν άμεσα σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά και να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν ομαλότερη συνέχιση της αλιείας και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις. Η διασφάλιση του εφοδιασμού των καταναλωτών μας με ψάρια και θαλασσινά και η διατήρηση της απασχόλησης και της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητές μας».