Ένταξη αλιευτικών καταφυγίων στο ΕΠΑλΘ 2014-2020

Ένταξη αλιευτικών καταφυγίων στο ΕΠΑλΘ 2014-2020
Το αλιευτικό καταφύγιο Μάκρης βρίσκεται στον παραλιακό οικισμό της Μάκρης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, του αρμόδιου Υφυπουργού για την Αλιευτική Πολιτική, κ. Σίμου Κεδίκογλου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη εντάχθηκε η Πράξη: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Το αλιευτικό καταφύγιο Μάκρης βρίσκεται στον παραλιακό οικισμό της Μάκρης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αποτελεί το μοναδικό καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα φιλοξενεί μόνιμα 10 περίπου επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και αρκετά διερχόμενα σκάφη. Βρίσκεται στο κέντρο περίπου της αλιευτικής λεκάνης του Θρακικού πελάγους και είναι το εγγύτερο καταφύγιο στην περιοχή με την μεγαλύτερη αλιευτική δραστηριότητα και συνεχή παρουσία αλιευτικών σκαφών όλες τις ημέρες του έτους.

Το καταφύγιο το οποίο αποτελείται από ένα προσήνεμο και ένα υπήνεμο μώλο, προβλήτα και παραλιακά κρηπιδώματα, έχει υποστεί σημαντικές φθορές που εντοπίζονται κυρίως στην ανωδο?ή του προσήνεμου μώλου. Επιπλέον, η έκθεση του λιμένα σε ανέμους του ΝΑ κυρίως τομέα καθιστά η λειτουργικά τα κρηπιδώματα του προσήνεμου μώλου.

Ο προϋπολογισμός του ενταγμένου έργου ανέρχεται σε 1.577.156 ευρώ και αφορά την αποκατάσταση του προσήνεμου μώλου από τις ζημιές που έχουν προκληθεί (Ιανουάριος 2015) και την προστασία της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου της Μάκρης με την κατασκευή κυματοθραύστη, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του λιμένα.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων επιτυγχάνεται η βελτίωση της λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα απρόσκοπτης προσόρμισης και πρυμνοδέτησης των σκαφών στον προσήνεμο μώλο, ασφάλειας στην παραμονή των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών εντός της λιμενολεκάνης και παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αλιείας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Αποκατάσταση των ζημιών του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου σε τμήμα μήκους 110μ. περίπου, με την παράλληλη κατασκευαστική βελτίωση της προστασίας τμήματος του προσήνεμου μώλου με ογκολίθους θωρακίσεως.
  • Κατασκευή νέου κυματοθραύστη μήκους 120μ. στα ανατολικά της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου.
  • Επιπλέον η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων φανών ναυσιπλοΐας από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών - ερευνών και παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Όλες οι παρεμβάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2023.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. Η λειτουργία και συντήρηση της Πράξης είναι αρμοδιότητα Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.