Κανόνες αλιείας για τις λίμνες και τα εσωτερικά ύδατα της Φλώρινας

Κανόνες αλιείας για τις λίμνες και τα εσωτερικά ύδατα της Φλώρινας
Ενημέρωση από το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Φλώρινας. 

Απαγορεύεται απολύτως σε όλες τις λίμνες και ποταμούς της Επικράτειας η αλιεία των υδροβίων ζώων:

α) πέστροφας κατά το από 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους μέχρι της 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους χρονικό διάστημα,

β) κορέγονου κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους» και

γ) καραβίδας από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους.

Σύμφωνα με ΠΔ απαγορεύεται η αλιεία με δίκτυα στη λίμνη Βεγορίτιδα, τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους.