Οικονομικές ενισχύσεις επαγγελματιών αλιέων

Οικονομικές ενισχύσεις επαγγελματιών αλιέων
Σύντομα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στα νέα προγράμματα  

Με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι σύντομα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στα νέα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων που αφορούν στην επαγγελματική αλιεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020).


Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν στα εξής:


Μέτρο 3.1.8 Υγεία και ασφάλεια στο αλιευτικό σκάφος
1. Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών (αγορά σωσίβιων λέμβων, φωτοβολίδων, συσκευών πυρόσβεσης, συστημάτων συναγερμού, εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας κλπ)
2. Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των σκαφών (αγορά φαρμάκων, συσκευών έκτακτης ανάγκης κλπ)
3. Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των σκαφών (κατασκευή τουαλετών, μαγειρείων, αγορά συσκευών για πόσιμο νερό κλπ)
4. Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα σκάφη (κατασκευή κιγκλιδωμάτων, υπόστεγων, αντιολισθητικά υλικά, μονώσεις, ενδύματα εργασίας κλπ)

 

Μέτρο 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
1. Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους (μηχανισμοί σταθερότητας σκάφους, επικαλύψεις χαλκού, μηχανισμοί πηδαλίου κλπ)
2. Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους (αποδοτικές προπέλες, καταλύτες, γεννήτριες, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μετατροπή κινητήρων να λειτουργούν με βιοκαύσιμα κλπ)
3. Αλιευτικά εργαλεία (αλλαγή από συρόμενα σε εναλλακτικά, εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων κλπ)
4. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (βελτίωση της ψύξης, ανακύκλωση της θερμότητας κλπ)
5. Συστήματα ενεργειακής απόδοσης

 

Μέτρο 3.1.22 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων
Αφορά αλιευτικά σκάφη που έχουν τουλάχιστον 60 ημέρες δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Χρηματοδοτούνται δαπάνες για την κατασκευή αποθηκών και ψυκτικών χώρων, αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού, δαπάνες για επεξεργασία των υπολειμμάτων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας κλπ.

 

Ο προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι άνω των 2000 ?, με διάρκεια υλοποίησης τους 18 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης για όσους αλιείς έχουν έδρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι 85%.


Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους κατά τόπους αλιευτικούς συλλόγους θα οργανώσει συναντήσεις ενημέρωσης των επαγγελματιών αλιέων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) στο τηλέφωνο 22510-46667 ή στο e-mail: m.paspatis@pvaigaiou.gov.gr