Στη «Διακήρυξη της Σόφιας» ο Χαρ. Κασίμης

Στη «Διακήρυξη της Σόφιας» ο Χαρ. Κασίμης
Εναρμονισμένη και συνεργατική προσέγγιση για την αειφορία της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη Μαύρη Θάλασσα. 

Στις 6 και 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Σόφια της Βουλγαρίας, Υπουργική Διάσκεψη για την Αλιεία & την Υδατοκαλλιέργεια στον Εύξεινο Πόντο που συνδιοργανώθηκε από την Γενική Επιτροπή για την Αλιεία στη Μεσόγειο (GFCM) και τη βουλγαρική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και η οποία κατέληξε σε μια σημαντική κοινή πολιτική δήλωση, τη «Διακήρυξη της Σόφιας».

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Ο κ. Κασίμης, κατά την ομιλία του στην Διάσκεψη, πριν τη συνυπογραφή της Διακήρυξης, τόνισε την ανάγκη ισχυρής πολιτικής δέσμευσης για μια εναρμονισμένη και συνεργατική προσέγγιση με στόχο την αειφορία της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Διακήρυξη αποτελεί συνέχεια της δήλωσης του Βουκουρεστίου τον Οκτώβριο του 2016 και εξειδικεύει τις ειλημμένες δεσμεύσεις με λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας για την επόμενη δεκαετία, με συγκεκριμένες δράσεις και με μετρήσιμα παραδοτέα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της επιστημονικής συμβουλής, τη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

Μετά την επιτυχημένη Δήλωση της MedFish4Ever που υπεγράφη στη Μάλτα το 2017, η Διακήρυξη της Σόφιας το 2018 ολοκληρώνει την κάλυψη αυτών των δύο βασικών θαλάσσιων λεκανών σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για περιβαλλοντική βιωσιμότητα με ταυτόχρονη κοινωνικο-οικονομική στήριξη του κλάδου.