Συμιακό γαριδάκι: Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του

Συμιακό γαριδάκι: Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του
Tη θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval) προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, ρυθμίζεται:

α) η χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη,

β) ο καθορισμός των επιτρεπόμενων αλιευτικών εργαλείων και η σήμανσή τους,

γ) ο καθορισμός των επιτρεπόμενων περιόδων και περιοχών αλίευσης,

δ) η καταχώριση των αλιευθεισών ποσοτήτων και

ε) η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας, στα σκάφη που δραστηριοποιούνται στην αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι.

Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας

Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι επιτρέπεται αποκλειστικά:

α) από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους,

β) σε βάθη μεγαλύτερα των σαράντα μέτρων (40 m) και

γ) εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ