Ανακοίνωση ΕΘΕΑΣ για πρόσληψη Γενικού Διευθυντή

Ανακοίνωση ΕΘΕΑΣ για πρόσληψη Γενικού Διευθυντή
Αγγελία της ΕΘΕΑΣ 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ? ΕΘΕΑΣ ζητά για πρόσληψη Γενικό Διευθυντή.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφούς σχολής με τον Αγροτικό Τομέα
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Απαραίτητη Προϋπηρεσία στον αγροτικό χώρο

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: etheas.greece@gmail.com