Από τα 2/3 του κοινοτικού γάλακτος παρήχθησαν τυρί και βούτυρο

Από τα 2/3 του κοινοτικού γάλακτος παρήχθησαν τυρί και βούτυρο
Σύμφωνα με στοιχεία του eurostat το 2018, 156,8 εκατομμύρια τόνοι πλήρους γάλακτος υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  

Τα γαλακτοκομεία της ΕΕ παρήγαγαν 10,3 εκατομμύρια τόνους τυριού, καθώς και 2,4 εκατομμύρια τόνους βουτύρου και άλλων λιπαρών προϊόντων («κίτρινα προϊόντα»). Για την παραγωγή τυριού και βουτύρου χρησιμοποιήθηκαν τα δύο τρίτα (67%) του συνόλου του γάλακτος που ήταν διαθέσιμο στα γαλακτοκομεία.

Η ΕΕ παρήγαγε επίσης 30,1 εκατομμύρια τόνους γάλακτος κατανάλωσης (περίπου 17 εκατομμύρια τόνοι από πλήρες γάλα και 13 εκατομμύρια τόνοι από αποκορυφωμένο γάλα) και 3,0 εκατομμύρια τόνους γαλακτικών κόνεων. Το γάλα κατανάλωσης αντιπροσώπευε περίπου το ένα δέκατο (11%) του συνόλου του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε από τα γαλακτοκομεία το 2018.

Η Γερμανία παρήγαγε τα περισσότερα τυριά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (2,2 εκατομμύρια τόνοι, 22% του συνόλου της ΕΕ), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (προκαταρκτικά 1,9 εκατομμύρια τόνους, το 19% του συνόλου της ΕΕ) και την Ιταλία (1,3 εκατομμύρια τόνοι, 13% Το σύνολο της ΕΕ). Το Ηνωμένο Βασίλειο παρήγαγε 6,8 εκατομμύρια τόνους γάλακτος κατανάλωσης το 2018, αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο (23%) του συνόλου της ΕΕ.