Δεν συγχωνεύεται Παγκρήτια με Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Δεν συγχωνεύεται Παγκρήτια με Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την παύση των ενεργειών συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. 

Η απόφαση αυτή οφείλεται στην άρνηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων να έλθει σε συνεννόηση με την Παγκρήτια Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης.