ΕΕ: Ενέκρινε 250 εκατ. ευρώ για τα σχολικά γεύματα σε Ευρωπαίους μαθητές

ΕΕ: Ενέκρινε 250 εκατ. ευρώ για τα σχολικά γεύματα σε Ευρωπαίους μαθητές
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το σχολικό έτος 2019/2020 στην Ελλάδα θα διατεθούν 3.218.885 ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 1.550.685 ευρώ για γάλα. 

Εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ θα λάβουν το γάλα, τα φρούτα και τα λαχανικά στο πλαίσιο του Σχολικού Σχεδίου της ΕΕ για το 2019/2020. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνθηκε σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017/2018.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι εθνικές πιστώσεις του κοινοτικού σχολικού προγράμματος για τα φρούτα, τα λαχανικά και το γάλα για το σχολικό έτος 2019/2020. Από τα 250 εκατ. ευρώ, τα 145 εκατ. ευρώ προορίζονται για οπωροκηπευτικά και τα 105 εκατ. ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το πρόγραμμα διανομής συμπληρώνεται από εκπαιδευτικά μέτρα που διδάσκουν τα παιδιά σχετικά με τη γεωργία και προάγουν την υγιεινή διατροφή τους.

Ο Phil Hogan, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, δήλωσε: «Χάρη στο πρόγραμμα των σχολείων της ΕΕ, οι νέοι μας πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τα θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι ευρωπαίοι αγρότες μας, ενώ παράλληλα μάθουν από πού προέρχονται".

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έκθεση αξιολόγησης, η οποία δείχνει ότι για το σχολικό έτος 2017/2018, περίπου 159.000 σχολεία συμμετείχαν στο σχολικό πρόγραμμα της ΕΕ. Σε αυτό το διάστημα αυτό, διανεμήθηκαν στα ευρωπαϊκά παιδιά συνολικά 255.500 τόνοι φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 178 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος, για τα οποία διατέθηκαν περισσότερα από 182 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχολικό πρόγραμμα της ΕΕ ενημερώνουν την Επιτροπή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος βασίζεται στον αριθμό των μαθητών σε κάθε χώρα.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν για τον τρόπο εφαρμογής του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που θα λάβουν τα παιδιά και των θεμάτων των εκπαιδευτικών μέτρων. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα κονδύλια της ΕΕ με εθνικούς πόρους για τη χρηματοδότηση του σχεδίου.

Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται βασίζεται σε υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, εποχικότητα, ποικιλία και διαθεσιμότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τοπικές ή περιφερειακές αγορές, βιολογικά προϊόντα, σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού, περιβαλλοντικά οφέλη, συστήματα γεωργικής ποιότητας.