Ευρωπαϊκό σχολικό πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

Ευρωπαϊκό σχολικό πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος
To Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στοχεύει στην αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων-λαχανικών και γάλακτος στη διατροφή των παιδιών και στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από αυτά.  

Για τα σχολικά έτη 2018/2019 και 2019/2020 υλοποιείται σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες των περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης (Ηράκλειο-Ρέθυμνο). Τα προϊόντα διατίθενται στους μαθητές για κατανάλωση στις σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές εκ μέρους των αναδόχων και τις υπογραφείσες συμβάσεις, πραγματοποιούνται επτά (7) διανομές για τις Π.Ε, Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο) και Π.Ε. Αττικής και σε οκτώ (8) διανομές για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Πάτρας, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο και το αργότερο μια εργάσιμη μέρα πριν από τη λήξη κάθε σχολικού έτους ως εξής:

1η-2η διανομή (από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο): κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις εξής 11 μερίδες: 1 πορτοκάλι, 3 μανταρίνια, 2 μήλα, 1 αχλάδι, 3 αγγουράκια τύπου Κνωσσού, 1 συσκευασία 150 gr τοματάκια τύπου cherry.

3η - 6η διανομή (από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο): κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις εξής 9 μερίδες: 2 πορτοκάλια, 2 μήλα, 1 αχλάδι, 3 αγγουράκια τύπου Κνωσσού και 1 συσκευασία 150 gr τοματάκια τύπου cherry

7η διανομή (από Μάιο μέχρι Ιούνιο): κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις εξής 7 μερίδες: 2 ροδάκινα/ή νεκταρίνια, 1 βερίκοκο, 3 αγγουράκια τύπου Κνωσσού και 1 συσκευασία 150 gr τοματάκια τύπου cherry

8η διανομή (μόνο για Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και Πάτρας): κάθε πακέτο περιλαμβάνει τις εξής 7 μερίδες: 2 ροδάκινα/ή νεκταρίνια, 1 βερίκοκο, 3 αγγουράκια τύπου Κνωσσού και 1 συσκευασία 150 gr τοματάκια τύπου cherry

Τα μήλα (ανά δύο τεμάχια) για τις διανομές (1η-6η) συσκευάζονται χωριστά από τα υπόλοιπα προϊόντα, σε σακούλα πλαστική κατάλληλη για χρήση σε τρόφιμα, που φέρει οπές για τον επαρκή αερισμό των μήλων.

Επίσης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 484/86960/19-04-2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, όσον αφορά στην προτελευταία διανομή των φρούτων/λαχανικών (6η ή 7η κατά περίπτωση) που είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, είτε δεν θα ολοκληρωθεί εντός Απριλίου, αυτή μπορεί να μετατεθεί τον Μάιο και η σύνθεσή της να είναι αντίστοιχη της περιόδου Ιανουαρίου Απριλίου (μήλα, πορτοκάλια, αχλάδι για τα φρούτα) όπως περιγράφεται στις Διακηρύξεις του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η τελευταία διανομή (7η ή 8η κατά περίπτωση) ακολουθεί τη σύνθεση της περιόδου Μάιου-Ιουνίου (ροδάκινα/ή νεκταρίνια και βερίκοκο για τα φρούτα).

Η προμήθεια και μεταφορά παστεριωμένου γάλακτος σε εύχρηστη ατομική συσκευασία των 250 ml πραγματοποιείται σε είκοσι τρεις (23) διανομές. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διανομή του γάλακτος στους δικαιούχους φορείς (σχολικές μονάδες) το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη λήξη των αντίστοιχων σχολικών ετών. Σε κάθε διανομή διανέμεται μία (1) ατομική συσκευασία γάλακτος 250 ml ανά μαθητή.