Σπατάλη τροφίμων: 127 κιλά ανά κάτοικο στην ΕΕ το 2020

Σπατάλη τροφίμων: 127 κιλά ανά κάτοικο στην ΕΕ το 2020
Στοιχεία από τη Eurostat. 

Το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας COVID-19, περίπου 127 κιλά (kg) τροφίμων ανά κάτοικο σπαταλήθηκαν στην ΕΕ. Τα νοικοκυριά παρήγαγαν το 55% των απορριμμάτων τροφίμων, αντιστοιχώντας σε 70 κιλά ανά κάτοικο. Το υπόλοιπο 45% ήταν απόβλητα που δημιουργήθηκαν προς τα πάνω στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από μια πρώτη πανευρωπαϊκή παρακολούθηση της σπατάλης τροφίμων που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat.


Η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων από τους καταναλωτές παραμένει πρόκληση τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Τα οικιακά απορρίμματα τροφίμων είναι σχεδόν διπλάσια από τα απορρίμματα τροφίμων που προέρχονται από τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και παραγωγής τροφίμων και ποτών (14 kg και 23 kg ανά κάτοικο, 11% και 18%, αντίστοιχα), τομείς στους οποίους υπάρχουν στρατηγικές για τη μείωση απόβλητα τροφίμων, για παράδειγμα με τη χρήση απορριπτόμενων εξαρτημάτων ως υποπροϊόντων.

Τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες τροφίμων αντιπροσώπευαν 12 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο (9%), ενώ η λιανική και η λοιπή διανομή τροφίμων ήταν ο τομέας με τη μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων (9 κιλά, 7%). Ωστόσο, ο αντίκτυπος των περιορισμών λόγω COVID-19 σε αυτούς τους δύο τομείς εξακολουθεί να αναλύεται.