Ταύτιση στην καταναλωτική συμπεριφορά σε αγροτικά προϊόντα και φυτικά καλλυντικά

Ταύτιση στην καταναλωτική συμπεριφορά σε αγροτικά προϊόντα και φυτικά καλλυντικά
Ενημέρωση από το One Stop Liaison Office και την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι εναλλακτικές πρώτες ύλες στη Διατροφή αποτελούν μία από τις ανιχνευμένες τάσεις που εντόπισε η πλατφόρμα Horizon Scanning της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Τάσεων 2021-2022 του One Stop Liaison Office η ανθρώπινη διατροφή παγκοσμίως εξαρτάται από έναν μικρό αριθμό πρώτων υλών. Το διατροφικό αυτό μονοπώλιο συνδέεται με μείωση της βιοποικιλότητας των φυτών και των ζώων που χρησιμοποιούνται στο γεωργικό τομέα. Η διάσωση και η διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας φαίνεται να είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα διασφάλισης της μελλοντικής ευστάθειας του αγροδιατροφικού συστήματος.

Η ενσωμάτωση λιγότερο γνωστών και ελάχιστα χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών στις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου δεν αναμένεται μόνο να βελτιώσει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, αλλά και να διασφαλίσει την ευστάθεια του αγροδιατροφικού συστήματος, μέσω του εμπλουτισμού του, για παράδειγμα, με εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Η σταδιακή έγκριση ολοένα και περισσότερων εναλλακτικών πρώτων υλών από τους κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς ασφάλειας τροφίμων, μάλιστα, φαίνεται να ενθαρρύνεται και από την τρέχουσα επισιτιστική ανασφάλεια που εντάθηκε εν μέσω της πανδημίας και του πολέμου.

Άλλες τάσεις που εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα Horizon Scanning αναφέρονται στη φιλοπεριβαλλοντική διατροφή, στην ηθική κατανάλωση υγιεινών τροφών, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην αλυσίδα παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και στην εξατομικευμένη διατροφή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προξενεί το γεγονός πως αντίστοιχες είναι και οι τάσεις που διαγνώστηκαν για τον Κλάδο των «Καλλυντικών με χρήση τοπικών προϊόντων» στο Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου διαπιστώθηκε η στροφή των καταναλωτικών τάσεων σε φυτικά και φυσικά προϊόντα, υψηλή προτίμηση σε ποιοτικά καλλυντικά προϊόντα που κρύβουν «story», ηθική παρασκευή και πιστοποίηση πρώτων υλών, αυξημένη ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και δη προστασίας των υδάτινων πόρων, πιστοποίηση «clean label» κλπ.

Άλλη παρόμοια τάση με την αγροδιατροφή είναι η εξατομικευμένη παρασκευή προϊόντων κοσμετολογίας, αφού το οικοσύστημα παρατηρεί προτίμηση σε «indie brands» καλλυντικά και ιδιαίτερα εάν αυτά παρασκευάζονται από ελληνικά βότανα. Η κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς στους δύο άρρηκτα συνδεδεμένους κλάδους, καθορίζει την κάλυψη των αναγκών για τρόφιμα και καλλυντικά προϊόντα που προάγουν την ευζωία και είναι συμβατά με τις ηθικές αξίες, που εσωκλείουν την προστασία του περιβάλλοντος και ενσωματώνουν την καινοτομία στο τελικό τους προϊόν. Η ανάπτυξη της δυναμικής των κλάδων θα προέλθει από τις συνεργασίες, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την προσεκτική αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης μέχρι σήμερα βιοποικιλότητας, όπου και πρέπει να στραφούν οι δράσεις ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα και της επιχειρηματικότητας.