Τι να προσέξουμε στις εορταστικές αγορές

Τι να προσέξουμε στις εορταστικές αγορές
Τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια συνδέονται με μια αύξηση της ζήτησης συγκεκριμένων ειδών τροφίμων, κυρίως ζωικής προέλευσης. 

Ο ΕΦΕΤ είναι παρών στο πλευρό του καταναλωτή, εντατικοποιώντας τους ελέγχους του στην αγορά των τροφίμων και επιδιώκοντας συνεχή επικοινωνία με κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση των καταναλωτών. Η στόχευσή του είναι η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων καθώς και η προστασία από πρακτικές παραπλάνησης. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας ο Ε.Φ.Ε.Τ. δίνει ορισμένες βασικές συμβουλές στους πολίτες.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σκεπτόμαστε με βάση την υγιεινή όταν αγοράζουμε, αποθηκεύουμε, χειριζόμαστε, μαγειρεύουμε, ξαναχρησιμοποιούμε, ψύχουμε και καταψύχουμε τρόφιμα για να απολαύσουμε τα γεύματά μας με ασφάλεια και να ελαχιστοποιήσουμε την απόρριψη τροφίμων.

Αγορά τροφίμων στην εορταστική περίοδο:

Στα σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων (αγορές, σούπερ μάρκετ), είναι καλό να διαχωρίζουμε σε διαφορετικές σακούλες όταν αγοράζουμε και μεταφέρουμε τα τρόφιμα που αγοράζουμε ωμά και χρειάζονται θερμική επεξεργασία πριν καταναλωθούν (π.χ. κρέας και προϊόντα του που χρειάζονται ψήσιμο) από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (π.χ. σαλάτες). Έτσι, αποφεύγουμε πιθανή διασταυρούμενη μικροβιακή επιμόλυνση. Προτείνεται, επίσης, να αγοράζουμε τελευταία τα προϊόντα σε ψύξη και τα κατεψυγμένα τρόφιμα και η επιστροφή στο σπίτι να γίνεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να τοποθετούνται στο οικιακό ψυγείο το συντομότερο δυνατό και μέσα σε συσκευασίες κατάλληλες για τρόφιμα. Η ορθή πρακτική στο ψυγείο είναι να τοποθετούμε σε περιέκτες κατάλληλους για τρόφιμα τα ωμά τρόφιμα στα κάτω ράφια (π.χ. κρέας και προϊόντα του), ενώ να βάζουμε τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (π.χ. σαλάτες) στα πάνω ράφια. Αυτό αποκλείει να στάξουν υγρά (λόγω απόψυξης) από τα ωμά στα έτοιμα προς κατανάλωση.

Θυμόμαστε τη διαφορά ανάμεσα στην ένδειξη κατανάλωση/ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (best before) και κατανάλωση μέχρι/ανάλωση έως (use by) για να προγραμματίσουμε καλύτερα τα γεύματά μας και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε για περισσότερο χρόνο τα τρόφιμά μας.

Η ένδειξη κατανάλωση/ανάλωση κατά προτίμηση πριν από αφορά την ποιότητα: το τρόφιμο μπορεί να καταναλωθεί και μετά την ημερομηνία ένδειξης, αλλά ενδεχομένως να μην διατηρεί την αρχική ποιότητα.

Η ένδειξη κατανάλωση μέχρι/ανάλωση έως αφορά την ασφάλεια: το τρόφιμο δεν πρέπει να καταναλωθεί μετά από αυτή την ημερομηνία, αφού δε θα θεωρείται ασφαλές. 

Προμήθεια κρέατος:

- Η διάθεση του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται υπό ψύξη μεταξύ +2?C και +5?C, ενώ η διάθεση του κατεψυγμένου σε θερμοκρασία από -18?C και κάτω. Το κρέας δεν πρέπει να διατίθεται εκτός ψύξης.

- Πρέπει να αναζητούμε τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που αποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο έλεγχο.

- Στα σημεία πώλησης πρέπει να τηρούνται πινακίδες για την καταγωγή-προέλευση του κρέατος, πληροφορία που περιέχεται και στην αυτοκόλλητη ετικέτα που εκδίδεται από την ταμειακή μηχανή.

Προμήθεια κρέατος πουλερικών (όπως γαλοπούλες και κοτόπουλα) ή προϊόντων πτηνοτροφίας:

- Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε κατεψυγμένες.

- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη μεταξύ +2?C και +4?C και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη στους -18?C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

- Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες) και αποπτιλωμένες (δίχως πούπουλα).

- Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, ώστε να είναι ευανάγνωστη).

Προμήθεια κρέατος θηραμάτων:

Κατά την αγορά σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα να είναι εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα. Τυποποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.

Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων:

- Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.

- Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται σε ψυγείο ή σε ψυχόμενη προθήκη.

- Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι μη γαλακτοκομικά προϊόντα και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής:

- Για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής, όταν αυτό απαιτείται, θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο στις ορθές θερμοκρασίες συντήρησης, για τις οποίες ο παρασκευαστής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή.

- Ο παρασκευαστής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την ύπαρξη αλλεργιογόνων σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής.