4,4 εκατ. ευρώ για αγροτική οδοποιία στη Θεσσαλία

4,4 εκατ. ευρώ για αγροτική οδοποιία στη Θεσσαλία
Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Από σήμερα και μέχρι τις 18/9/2017 οι Δήμοι της Θεσσαλίας μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την άσφαλτο - τσιμεντόστρωση.


Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Οι προτεινόμενες πράξεις θα αφορούν κατασκευή έργου πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση που, εκτός από την υποχρεωτική τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, θα αφορούν υλοποίηση σε εκτός σχεδίου περιοχή, θα προβλέπονται στον σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ενώ δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, και δεν θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.


Προϋπολογισμός: 4.400.000 ευρώ


Αναλυτικά η πρόσκληση