Απαγόρευση αλιείας κορέγονου και πέστροφας στην Καρδίτσα

Απαγόρευση αλιείας κορέγονου και πέστροφας στην Καρδίτσα
Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας. 

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις Λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου στους ποταμούς, παραποτάμους και λοιπά εσωτερικά ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, των παρακάτω ειδών:

1. Πέστροφας: Από 25ης Νοεμβρίου 2022 μέχρι και 15ης Φεβρουαρίου 2023

2. Κορέγονου: Από 1ης Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και 31 ης Ιανουαρίου 2023, για την προστασία της αναπαραγωγής τους.

Την τήρηση των αποφάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχουν οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τoυς.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 περί Aλιευτικού Kώδικα και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.

Συγκεκριμένα, για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές (επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών) και ποινικές κυρώσεις.