Δειγματοληψίες σε εδάφη αγροτεμαχίων για εδαφολογική ανάλυση

Δειγματοληψίες σε εδάφη αγροτεμαχίων για εδαφολογική ανάλυση
Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

Δειγματοληψίες εδαφών σε αγροτεμάχια του νομού Γρεβενών με σκοπό την εδαφολογική ανάλυση και συλλογή φύλλων (την κατάλληλη εποχή) για εφαρμογή φυλλοδιαγνωστικής θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα - Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Το κόστος των παραπάνω αναλύσεων το αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών).

Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εδαφολογική ανάλυση σε αγροτεμάχιά τους καλούνται να καταθέσουν σχετικό γραπτό αίτημα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, μέχρι την Παρασκευή 16/12/2022.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις Δενδρώδεις καλλιέργειες, στις Αμπελοκαλλιέργειες και στα Κηπευτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟ Π.Ε. Γρεβενών στα τηλέφωνα 24623 -53088.