Επιθέσεις αγριόχοιρων και τσακαλιών σε αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες

Επιθέσεις αγριόχοιρων και τσακαλιών σε αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες
Αναφορά στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους αρμόδιους φορείς. 

Αναφορά προς τα υπουργεία Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ άλλων, υπέβαλε ο Δήμος Τρίπολης σχετικά με το πρόβλημα επιθέσεων αγριόχοιρων και τσακαλιών σε αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του δήμου της αρκαδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα επιθέσεων αγριόχοιρων και τσακαλιών, αναφέρεται ότι:

- Ο πληθυσμός των αγριόχοιρων και των τσακαλιών έχει υπέρμετρα αυξηθεί στην περιοχή της Πελοποννήσου, που είναι αυτοπεριοριζόμενη "κλειστή" περιοχή για τα άγρια ζώα.

-Οι αγριόχοιροι προκαλούν πολλές ζημιές στην Αγροτική παραγωγή, αλλά και σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους.

-Επιθέσεις από τσακάλια δέχονται κτηνοτροφικές μονάδες, όπου φονεύονται πάρα πολλά ζώα.

-Οι καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι της περιοχής μας κι όχι μόνο, βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα, που τους ωθεί σε ανασφάλεια και οικονομικό αδιέξοδο.

-Αρμοδιότητα για τους άγριους ζωικούς πληθυσμούς έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει εκδώσει εγκύκλιο σχετική με τη «Λήψη μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών».

-Η υλοποίηση των μέτρων της εγκυκλίου δεν κατέστη δυνατόν ν? αποδώσει, όχι μόνο λόγω του υψηλού κόστους του κυνηγιού των αγριόχοιρων, αλλά και λόγω της ελλιπούς στελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας (αναφέρθηκε ότι το Δασαρχείο Βυτίνας δεν έχει δασολόγο).

-Το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει ο Δήμος Τρίπολης και κανένας Δήμος από μόνος του. Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να επικεντρωθεί στη λύση του προβλήματος που έχει προκύψει από τα άγρια ζώα και την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού τους και τις μεγάλες καταστροφές που προκαλούν. Να προστατεύσει και να στηρίξει με αποζημιώσεις τους αγροτοκτηνοτρόφους και την παραγωγή τους.

-Η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης και της περιφέρειας κρίνεται αναγκαία.

-Να ενεργοποιηθεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο και να γίνει επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών για την αποτύπωση του προβλήματος.

-Ο αγριόχοιρος και το τσακάλι πρέπει να χαρακτηρισθούν επιβλαβή ζώα για την περιοχή μας, να επικηρυχθεί με υψηλή αμοιβή το κυνήγι τους και να επιδοτηθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι για την προστασία των μονάδων παραγωγής.

-Να υπάρξει μεγαλύτερη επιδότηση- κίνητρο για το κυνήγι αγριόχοιρων και για τη διάθεση του κρέατος στον καταναλωτή, καθώς και εκμετάλλευση των καταλοίπων για ζωοτροφές.

-Να θεσμοθετηθεί ουσιαστική χρηματοδότηση για τη διαμόρφωση υποδομών με κατάλληλες περιφράξεις.

Αρμόδιος φορέας και προσφορότερη λύση για αποζημιώσεις είναι ο ΕΛΓΑ, γιατί εκεί πληρώνουν οι Αγρότες ασφαλιστικές τους εισφορές.

«Απαιτούμε να δίνονται άμεσα σημαντικές αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, ώστε ν? αποκαθίστανται οι ζημιές. Παράλληλα με τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, επιβάλλεται να γίνουν στοχευμένες δράσεις για τη μείωση του πληθυσμού των άγριων ζώων και την αποτροπή της επίθεσής τους στις αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Αυτό θα προσφέρει αίσθημα ασφάλειας στους αγροτοκτηνοτρόφους, ώστε να συνεχίσουν απερίσπαστοι τις δραστηριότητές τους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.