Πατάτα: Αντιμετώπιση του περονόσπορου

Πατάτα: Αντιμετώπιση του περονόσπορου
Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Στο οροπέδιο Λασιθίου η καλλιέργεια της πατάτας βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο λίγο πριν το κλείσιμο έως και την άνθιση.

Το διάστημα 11- 13 Ιουνίου επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από περονόσπορο (βροχή ύψους 9,9 mm και 35 συνεχόμενες ώρες με μέση σχετική υγρασία 90,8% και μέση θερμοκρασία 16,2ο C).

Οι παραπάνω συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση συμπτωμάτων του μύκητα, που θα γίνονται αντιληπτά από 16 - 17 Ιουνίου, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο βλαστικό στάδιο.

Ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο του κλεισίματος και μετά.

Οδηγίες:

1. Ελέγχετε τις καλλιέργειες για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων.

2. Σε καλλιέργειες που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα επέμβαση με διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα ή μίγματα αυτών με σκευάσματα επαφής.