Πώς κινήθηκε η παραγωγή βόειου και πρόβειου κρέατος

Πώς κινήθηκε η παραγωγή βόειου και πρόβειου κρέατος
Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα. 

Εξαιρουμένης της Ελλάδας (η οποία αποτελεί περίπου το 0,5% της μηνιαίας παραγωγής βοείου κρέατος στην ΕΕ), η συνολική παραγωγή βοείου κρέατος στην ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν 0,7% χαμηλότερη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2022, και διαμορφώθκε σε 3,3 εκατομμύρια τόνους.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η παραγωγή στους δύο χώρες με το μεγαλύτερο ποσοοστό ήταν χαμηλότερη, με τη Γερμανία να υποχωρεί κατά 9% (-49.000 τόνοι) και τη Γαλλία κατά 4% (-31.000 τόνοι). Η παραγωγή μειώθηκε επίσης στην Ολλανδία και το Βέλγιο, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Κατά τα άλλα, η Ισπανία (+7%), η Ιρλανδία (+8%) και η Ιταλία (+5%) αύξησαν τα επίπεδα παραγωγής τους. Η πολωνική παραγωγή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, η συνολική παραγωγή πρόβειου κρέατος στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1% από έτος σε έτος σε περίπου 182.000 τόνους. Η κύρια άνοδος σημειώθηκε στην ιρλανδική παραγωγή, αυξημένη κατά 17% (+4.600 τόνοι) από έτος σε έτος.

Τα κοπάδια προβάτων αναπαραγωγής της Ιρλανδίας παρουσίασε συνεχή ανάπτυξη, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα απογραφής. Η παραγωγή αυξήθηκε επίσης στην Ιταλία (+10%, +1.300 τόνοι) και στην Ισπανία (+1%, +500 τόνοι).

Τα στοιχεία για την παραγωγή πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα λείπουν για τον Ιούνιο, επιτρέποντας μόνο συγκρίσεις της παραγωγής για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πρόβειου κρέατος στην ΕΕ, αποτελώντας συνήθως το 12% της μηνιαίας παραγωγής της ΕΕ.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους έδειξαν ότι η παραγωγή της Ελλάδας μειώθηκε κατά 6% (-1.600 τόνοι) από έτος σε έτος. Εάν αυτή η τάση συνεχιζόταν τον Ιούνιο, αυτό θα μεταφραζόταν σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ΕΕ συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους.