Διευκρινίσεις για πληρωμή αποζημιώσεων αμπελοκαλλιεργητών στην ΠΕ Ηρακλείου

Διευκρινίσεις για πληρωμή αποζημιώσεων αμπελοκαλλιεργητών στην ΠΕ Ηρακλείου
Ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ. 

«Ο συμψηφισμός των οφειλών της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς με αποζημιώσεις, τις οποίες δικαιούνται οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τις καλλιέργειες τους στον ΕΛΓΑ, δεν υιοθετείται από τον Οργανισμό». Αυτό επισημαίνει ο ΕΛΓΑ σχετικά με τις αποζημιώσεις των αμπελοκαλλιεργητών, σημειώνοντας ότι «δεν το επιτρέπει άλλωστε η ισχύουσα νομοθεσία και η λογική λειτουργίας του Ασφαλιστικού Συστήματος».

Η περίπτωση της παρακράτησης της υπερβάλλουσας Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς από το ποσό των δικαιούμενων αποζημιώσεων των παραγωγών αμπελοκαλλιεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, προκύπτει μετά τον ορθό υπολογισμό, από τον ΕΛΓΑ, της ασφαλιζόμενης αξίας των επιτραπέζιων σταφυλιών Α' κατηγορίας, στην Δ.Κ.Ε έτους 2022.

Κατόπιν αυτού, ουδείς κανόνας δημιουργείται και ουδεμία άλλη ανάλογη περίπτωση δικαιολογείται.