ΕΛΓΑ: Προκαταβολές και αποζημιώσεις στους παραγωγούς εσπεριδοειδών

ΕΛΓΑ: Προκαταβολές και αποζημιώσεις στους παραγωγούς εσπεριδοειδών
Αφορά τις καλλιέργειες που επλήγησαν από τον παγετό του Ιανουαρίου 2022. 

Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου 2022 προγραμματίζεται από τον ΕΛΓΑ η πληρωμή των αποζημιώσεων των παραγωγών εσπεριοδοειδών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό του Ιανουαρίου 2022.

Κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, με θέμα την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής προκαταβολών και αποζημιώσεων στους παραγωγούς εσπεριδοειδών, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό του Ιανουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Π.Ε. Αργολίδος

Προκαταβολή αποζημιώσεων ανά στρέμμα για τις αντίστοιχες κατηγορίες καλλιεργειών, η όποια διαμορφώνεται ως εξής:

α. Πορτοκάλια: 300 ευρώ,

β. Πορτοκάλια χυμοποιΐας: 130 ευρώ,

γ. Λεμόνια: 450 ευρώ,

δ. Μανταρίνια: 350 ευρώ,

ε. Γκρέιπφρουτ: 200 ευρώ,

στ. Κίτρα: 160 ευρώ.

Β. Στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Ηλείας και Αχαΐας στις οποίες επίσης οι καλλιέργειες των εσπεριδοειδών επλήγησαν από τον Παγετό του Ιανουαρίου 2022, θα καταβληθούν προκαταβολές στους παραγωγούς, υπολογιζόμενες ανά στρέμμα και ανά κατηγορία καλλιέργειας, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ζημιές.

Γ. Π.Ε. Άρτας

Το εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ έχει ολοκληρωθεί καθώς και η σύνταξη των πορισμάτων. Οι παραγωγοί θα λάβουν το σύνολο της αποζημίωσης την οποία δικαιούνται, στην αμέσως επόμενη πληρωμή.

«Ο ΕΛΓΑ για τις ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον παγετό του Ιανουαρίου 2022, καταβάλλει προκαταβολές αποζημιώσεων εντός τριμήνου από την έναρξη του εκτιμητικού έργου, για πρώτη φορά στα χρονικά του Οργανισμού και μάλιστα σε σύγκριση με το παρελθόν, όπου ουδέποτε είχαν δοθεί προκαταβολές και οι αποζημιώσεις καταβάλλονταν στους ασφαλισμένους αγρότες, μετά την πάροδο δεκαοχτώ μηνών», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος παραγωγός , λάβει ως προκαταβολή ποσόν το οποίο υπερβαίνει την τελική αποζημίωση την οποία δικαιούται μετά την οριστικοποίηση και εκκαθάριση των πορισμάτων των ελεγκτών του ΕΛΓΑ, οφείλει να επιστρέψει στον Οργανισμό το επιπλέον ποσόν το οποίο έλαβε και σε περίπτωση μη επιστροφής του, αυτό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.