Παράταση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Παράταση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
Στο ΦΕΚ η σχετική απόφαση.

Παρατείνεται ο χρόνος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το 2021.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζεται η «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α' 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β' 1239)».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο χρόνος της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2021 ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ