Παράταση πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ

Παράταση πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ
Με απόφαση κ. Γιώργος Στύλιος, κατόπιν συνεργασίας με τον κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο. 

Τρίμηνη παράταση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, δόθηκε για τη πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.

Σημειώνεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς, ενώ είχε ήδη δοθεί μία αρχική παράταση μέχρι την 30/06/2022.