4η παράταση για αιτήματα πληρωμής στο Μέτρο 9

4η παράταση για αιτήματα πληρωμής στο Μέτρο 9
Ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020. 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής παρατείνεται μέχρι την 20-12-2022.