Διαπίστωση της βακτηριακής σήψης του βαμβακιού στην ΠΕ Δράμας

Διαπίστωση της βακτηριακής σήψης του βαμβακιού στην ΠΕ Δράμας
Καλλιεργητικά μέτρα αντιμετώπισης. 

Διαπιστώθηκαν από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου προσβολές καλλιεργειών βαμβακιού οφειλόμενες σε βακτηριακή αιτιολογία, όπως προέκυψε από την εξέταση δειγμάτων καψών και φύλλων στο εργαστήριο του Τμήματος Π.Φ.Ε. Η ασθένεια προκαλεί αρχικώς μικρές γωνιώδεις, νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα (Εικόνες 1 και 2). Η προσβολή στα φύλλα διεγείρει τον σχηματισμό αφοριστικού ιστού στον μίσχο που τελικώς οδηγεί στην πτώση τους (Εικόνα 3). Όταν οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξέλιξη της ασθένειας, η νεκρωτική κηλίδωση στα φύλλα ακολουθεί την κεντρική νεύρωση δημιουργώντας μία στενή νεκρωτική λωρίδα (Εικόνες 4 και 5). Στις κάψες βαμβακιού αρχικώς εμφανίζονται υδαρείς, κυκλικές κηλίδες (Εικόνα 6), οι οποίες στη συνέχεια βυθίζονται και αποκτούν σκούρο χρωματισμό καθώς αυτές ωριμάζουν (Εικόνα 7). Σε ευνοϊκές συνθήκες οι κηλίδες στις κάψες συνενώνονται (Εικόνα 8) και τελικά καταστρέφεται πλήρως η κάψα (Εικόνα 9).

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΗΨΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Τα συμπτώματα που περιγράφηκαν προκαλούνται από την ασθένεια της βακτηριακής σήψης του βαμβακιού (bacterial blight) που προκαλείται από το βακτήριο Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (συν.: X. citri pv. malvacearum). Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ύστερα από την αποστολή δειγμάτων στο Επίσημο Εργαστήριο Βακτηριολογίας.

Η παρουσία της ασθένειας είναι γνωστή στη Χώρα μας. Τα συμπτώματα που προκαλεί έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε καλλιέργειες βαμβακιού στην ΠΕ Δράμας, με πολύ χαμηλή συχνότητα εμφάνισης.

Το μόλυσμα διαιωνίζεται από έτος σε έτος διατηρούμενο στα υπολείμματα της μολυσμένης καλλιέργειας (φύλλα, στελέχη, κάψες κλπ. που αφήνονται στον αγρό μετά τη συγκομιδή). Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία (>80%) και θερμοκρασία 30-40 C. Η δευτερογενής διασπορά της ασθένειας προς τα ανώτερα μέρη των φυτών διευκολύνεται με τη βροχή, ιδιαίτερα υπό πνοή δυνατών ανέμων και με την άρδευση με τεχνητή βροχή.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στη Χώρα μας προς το παρόν για τη χημική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Στους αγρούς με καλλιέργεια βαμβακιού που εκδηλώνεται η συμπτωματολογία που παρουσιάζεται στις εικόνες που ακολουθούν, θα πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα:

1) Περιορισμός των αρδεύσεων.

2) Κατά το δυνατόν πιο σύντομη συγκομιδή.

3) Μετά τη συγκομιδή, όργωμα με αναστροφή, ιδανικά μετά από πέρασμα καταστροφέα, για την ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων. Η αποικοδόμησή τους διασφαλίζει την μη επιβίωση του μολύσματος στο έδαφος. Σε βαριά εδάφη η αποικοδόμηση μπορεί να υποβοηθηθεί με τη διασπορά 2-3 μονάδων αζώτου στο στρέμμα (π.χ. 10 κιλών θειϊκής αμμωνίας) πριν αυτά οργωθούν.

4) Αμειψισπορά ενός έτους (άλλη καλλιέργεια πλην βαμβακιού). Το φθινοπωρινό όργωμα και η αμειψισπορά για ένα χρόνο είναι ικανά μέτρα να σταματήσουν τη διατήρηση του παθογόνου στο χωράφι.