ΕΕ: Μείωση των πληθυσμών χοίρων και βοοειδών

ΕΕ: Μείωση των πληθυσμών χοίρων και βοοειδών
Τα μεγαλύτερα ποσοστά αναφέρονται στην Πολωνία, την Γερμανία, τη Δανία και το Βέλγιο. 

Κατά 2% έχει μειωθεί ο πληθυσμός των βοοειδών και κατά 5% των χοίρων την ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα οποία αντλήθηκαν από κράτη μέλη, τα οποία είχαν τουλάχιστον 1,5 εκατ. βοοειδή ή/και 3 εκατ. χοίρους, τον Μάιο/Ιούνιο 2022.

Σημαντική μείωση κατά 1,4 εκατ. χοίρους αναφέρθηκε τον Μάϊο/Ιούνιο του 2022 στην Πολωνία (ισοδύναμο -13%). Ο κύριος τύπος χοίρων που χάθηκαν ήταν οι χοιρομητέρες, γεγονός που ισοδυναμείτε με μείωση του αριθμού των ζώων αναπαραγωγής για τα επόμενα χρόνια.


Η μείωση αυτή, ήταν μέρος μιας γενικής τάσης, με όλα τα κράτη μέλη με περισσότερα από 3 εκατ. χοίρους να αναφέρουν απώλειες.

Μεγαλύτερες όπως μειώσεις καταγράφηκαν εκτός από την Πολωνία, στη Γερμανία (-10%; -2,4 εκατ.) και τη Δανία (-8%; -1 εκατ.).

Μείωση στα βοοειδή του Βελγίου

Η πτωτική τάση στον πληθυσμό των βοοειδών συνεχίστηκε, με συνολική πτώση 2% μεταξύ των χωρών με τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο βοοειδή. Αυτό ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο ποσοστό μείωσης από το 2016 (-1%).


Οι μειώσεις στο Βέλγιο ήταν ιδιαίτερα έντονες, σημειώθηκαν μειώσεις 5% μεταξύ 2021 και 2022 (-118.000) και 13% (-319.000) μεταξύ 2016 και 2022.

Η κατηγορία των βοοειδών που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν τα νεαρά βοοειδή (κάτω του 1 έτους) για σφαγή (-7%) και τα βοοειδή αναπαραγωγής και οι αγελάδες μη γαλακτοπαραγωγής (όλα -3%).