Επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων αγροτών 2022

Επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων αγροτών 2022
Ανακοίνωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας. 

Οι αγρότες κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ), - ψεκαστικών που έχει παρέλθει η πενταετία από την πρώτη επιθεώρησή τους, πρέπει να επιθεωρήσουν εκ νέου τον εξοπλισμό τους.

Οι παραπάνω αγρότες καλούνται να αναζητήσουν έναν σταθμό της αρεσκείας τους και να πραγματοποιήσουν την επιθεώρηση του ψεκαστικού μηχανήματός τους.