Εσπεριδοειδή: Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης - Μύγα Μεσογείου

Εσπεριδοειδή: Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης - Μύγα Μεσογείου
Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐα για τις περιοχές της Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

Έχει ξεκινήσει η συγκομιδή μανταρινιών και ορισμένων πρώιμων πορτοκαλιών και λεμονιών (κυρίως για δυναμικό αποπρασινισμό σε φούρνο), με τις περισσότερες πορτοκαλιές βρίσκονται στο «ευαίσθητο» στάδιο μεταχρωματισμού των καρπών (Μύγα Μεσογείου).

Την ίδια στιγμή, παραμένουν έντονα τα προβλήματα από Μαύρο Ακανθώθη Αλευρώδη των εσπεριδοειδών στην ευρύτερη περιοχή Αγρινίου, ο οποίος υποβαθμίζει την παραγωγή με τη δημιουργία χαρακτηριστικής «καπνιάς». Παρατηρείτα επίσης, αύξηση στον πληθυσμό της κόκκινης ψώρας και ψευδόκοκκου.

Οι γεωπόνοι συστήνουν επιμελή έλεγχο των οπωρώνων για τη λήψη προληπτικών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης των πληθυσμών των εχθρών αναλόγως μικροκλίματος, ιστορικού και ευρωστίας της κάθε καλλιέργειας.

Μύγα Μεσογείου

Ο πληθυσμός του εντόμου κυμαίνεται αυτήν την περίοδο από μέτρια σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κυρίως λόγω αυξημένων θερμοκρασιών αυτή τη περίοδο.


Στην αλλαγή χρώματος των καρπών πρώιμης μανταρινιάς και πορτοκαλιάς, υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από Μύγα Μεσογείου.

Στα δενδροκομεία μπορούν να γίνουν ψεκασμοί με την αλλαγή του χρώματος των καρπών και να επαναλαμβάνονται κάθε 15- 20 ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου και την ημερομηνία συγκομιδής.

Ψευδόκοκκος και Κόκκινη Ψώρα

Επίσης, οι συλλήψεις του Ψευδόκοκκου παρουσιάζουν άνοδο σε όλες τις περιοχές.


Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μετά από επιτόπιο έλεγχο στο δενδροκομείο μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση Κόκκινης Ψώρας και Ψευδόκοκκου.