Φωτοβολταϊκά: νέα πληρωμή

Φωτοβολταϊκά: νέα πληρωμή
Εξόφληση παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2017 

Συνεχίζεται η εξόφληση των παραγωγών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την ενέργεια που παρήχθη το μήνα Φεβρουάριο 2017.


Συνολικά με τις εντολές που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί 12.246 εγκαταστάσεις (94% του συνόλου) με πληρωτέο ποσό έως 131.863,96?.