Η διαχρονική συμβολή των Μνημειακών Ελαιώνων

Η διαχρονική συμβολή των Μνημειακών Ελαιώνων
Το Τμήμα Περιβάλλοντος σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 26/2/21 στις 17.00, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ για την προστασία και ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιώνων στο Ιόνιο. 

Ο τίτλος της ημερίδας είναι: "Οι Μνημειακοί Ελαιώνες και η διαχρονική συμβολή τους στην Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Οικονομική βιωσιμότητα της Επτανήσου". Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Οι υπεραιωνόβιοι ελαιώνες των Ιονίων νήσων αποτελούν οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας, τα οποία, κατάφεραν σε αρκετές περιοχές να επιζήσουν και κρύβουν μέσα τους την ιστορία αιώνων του τόπου.

Στόχος είναι η διατήρηση και προστασία των μνημειακών ελαιώνων και ελαιόδεντρων της ΠΙΝ και της βιοποικιλότητας τους, μέσω της υλοποίησης καινοτόμων παρεμβάσεων. Η πράξη περιλαμβάνει:

-Βιβλιογραφική ανασκόπηση και καθορισμό κριτηρίων, για το χαρακτηρισμό των υπεραιωνόβιων ελαιώνων/ ελαιόδεντρων,

- Εντοπισμό και αποτύπωση υπεραιωνόβιων ελαιώνων και ελαιόδενδρων στις περιοχές Natura 2000 ή πλησίον αυτών

- Διαχρονική παρακολούθηση των μεταβολών,

- Δεντροχρονολόγηση επιλεγμένων υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων (75 δείγματα),

- Διερεύνηση Βιοδραστικών και Υγειοπροστατευτικών Ουσιών υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων των Ιονίων Νήσων και σύγκριση με το παραγόμενο ελαιόλαδο από μικρής και μεσαίας ηλικίας δέντρα,

-Μελέτες καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της βιοποικιλότητας στους υπεραιωνόβιους ελαιώνες (ορνιθοπανίδας, χλωρίδας και βιοτόπων),

- Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την ανάλυση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων,

-Δράσεις ανάδειξης, προβολής και προώθησης των υπεραιωνόβιων θησαυρών και της βιώσιμης ανάπτυξης στο Ιόνιο (δικτύωση, προβολή κλπ).