Ηράκλειο: Παρουσία του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας

Ηράκλειο: Παρουσία του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας
Μέτρα περιορισμού και εξάλειψης του ιού. 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί τη διαπίστωση της παρουσίας/προσβολής του ιού της ποικιλοχλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (Eggplant mottled crinkle virus, EMCV, γένος Tombusvirus) σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας από θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο συγκεκριμένος ιός εμφανίσθηκε το 1978 στη Βηρυτό, το 1989 στην Ινδία, το 2008 στο Ιράκ και το 2009 στο Ισραήλ. Έχει αναφερθεί ότι προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια της μελιτζάνας και μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια αλλά και για καλλιέργειες όπως η πιπεριά, η τομάτα, το πελαργόνιο κ.α.


Η μετάδοσή του γίνεται πολύ εύκολα με μηχανικό τρόπο (μολυσμένα χέρια, εργαλεία, ρούχα αλλά και από φυτό σε φυτό) και πιθανόν και με το σπόρο. Τα συμπτώματα της ίωσης περιλαμβάνουν νανισμό, χλωρώσεις των φύλλων, κηλιδώσεις στα φύλλα και στους καρπόυς και παραμορφώσεις των καρπών (συνημμένες φωτογραφίες από ΥπΑΑΤ).

Προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες στις προσβεβλημένες καλλιέργειες και να εκριζωθεί ο ιός και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ιού, συστήνονται στους καλλιεργητές τα ακόλουθα μέτρα:

  • Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών μετά τη μεταφύτευσή τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο και απομάκρυνση/καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.
  • Συχνή απολύμανση εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας 0,5% NaOCl ή Virkon S.
  • Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.
  • Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα κ.λπ.), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
  • Καλό πλύσιμο όλων των επιφανειών, δίσκων κ.λπ. εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
  • Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.
  • Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.
  • Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, καθώς και απολύμανση των χώρων του θερμοκηπίου.
  • Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση των παραγωγών να γνωστοποιούν αμέσως στην υπηρεσία οποιαδήποτε ύποπτη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων.