Κατασκευή ταμιευτήρα στη Λάρισα

Κατασκευή ταμιευτήρα στη Λάρισα
Η συνολική αξία του έργου εκτιμάται στα 7,49 εκατ. ευρώ. 

Στην δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή ταμιευτήρα στο νομό Λάρισας, στη θέση Πουρναρίου -Αμπελακίων «Λιβαδότοπος», με εκτιμώμενη συνολική αξία 7.490.000,00 ευρώ (6.040.322,58 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24% 1.449.677,42 ευρώ), προχωρά το ΥπΑΑΤ, με υπογραφή του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Στύλιου.

Το φράγμα με όγκο ταμίευσης 2.423.000. κμ και ύψος 20 m επί της κοίτης του ρέματος Λιβαδόρεμα που συμβάλλει στον ποταμό Πηνειό λίγο ανάντι της κοιλάδας των Τεμπών.

Το σύνολο του έργου βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου «NATURA 2000» με την ονομασία «Αισθητικό δάσος Όσσα» γι? αυτό και αξιολογήθηκε ειδικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργου.

Το φράγμα θα παρέχει νερό μέσω των συνοδών νέων αρδευτικών δικτύων, σε έκταση 7.000 στρεμμάτων σε πεδινές κτηματικές περιοχές στο Πουρνάρι, Συκούριο και Κυψελοχώρι.

Τη Δευτέρα 25-07-2022 δημοσιεύτηκε η δημοπράτηση του έργου στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα (μέσω του ιστότοπου SIMΑP).

Την Τρίτη 26-07-2022 δημοσιεύτηκε η δημοπράτηση του έργου στον ελληνικό τύπο (τρεις (3) τοπικές εφημερίδες), καθώς και στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου (www.minagric.gr).

Την Παρασκευή 29-07-2022 ολοκληρώθηκε η επισύναψη των απαιτούμενων αρχείων τόσο του Διαγωνισμού όσο και της εγκεκριμένης μελέτης και δημοσιεύθηκε στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με α/α : 190954.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (τοπική ώρα).