Καταστάσεις πληρωμής για αμειψισπορά και καπνά στον Έβρο

Καταστάσεις πληρωμής για αμειψισπορά και καπνά στον Έβρο
Μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις 

Ανάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2015 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών των δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές »και της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» των 4541/02-04-2012 και 5597/11-03-2013 προσκλήσεων , Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020.


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης-Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς των ανωτέρω Δράσεων Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις της 1ης πληρωμής του έτους 2015 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας (Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος Όροφος).


Επισημαίνονται τα παρακάτω:
Οι δικαιούχοι παραγωγοί που βρίσκονται στην κατάσταση πληρωμής ή στην κατάσταση απορριπτόμενων μπορούν να υποβάλλουν ένσταση.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατεθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από Τρίτη 29 Αυγούστου έως και την Δευτέτα 4 Σεπτεμβρίου 2017, θα υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Έβρου, (Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος στο γραφείο πρωτοκόλλου Νο7) και θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων.


Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους και από τους Γεωπόνους-Γεωργικούς συμβούλους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.