Μονίλια βερικοκιάς: Πώς να την αντιμετωπίσετε

Μονίλια βερικοκιάς: Πώς να την αντιμετωπίσετε
Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων στις περισσότερες περιοχές. 

Στις περισσότερες περιοχές τα δέντρα βρίσκονται από το στάδιο C έως το F. Όλα τα παραπάνω στάδια είναι ευαίσθητα μολύνσεων από τον μύκητα.


Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή υψηλή υγρασία, σε θερμοκρασία 5-27 οC.
Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα.

Εάν παραταθεί η άνθηση και συνεχιστεί ο βροχερός καιρός (αναμένεται) μπορεί να χρειαστεί επανάληψη.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 (6), Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (4), Copper hydroxide (3), Copper oxychloride (4), Cyprodinil (2), Cyprodinil + Fludioxonil (1), Cyprodinil + Tebuconazole (1), Fludioxonil (1), Fenbuconazole (4), Fluopyram + Tebuconazole (2), Iprodione (2), Mancozeb (4), Myclobutanil (2), Prochloraz (3), Propiconazole (3), Tebuconazole (3), Thiophanate-methyl (1), Thiram (3).

  • Να δοθεί προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.

Με την επέμβαση αυτή επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση του Κορύνεου (Stigmina carpophilla).