Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής - Οι δικαιούχοι

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής - Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 79 επιχειρήσεις οινοπαραγωγής. 

Η τελική κατάταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τους σχετικούς ελέγχους, αναρτήθηκαν στη διαύγεια.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 79 επιχειρήσεις οινοπαραγωγής.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ