Οι επιλεγέντες στα Αγροτικά ΙΕΚ του ΕΛΓΟ Δήμητρα

Οι επιλεγέντες στα Αγροτικά ΙΕΚ του ΕΛΓΟ Δήμητρα
Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων. 

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης για κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα των υποψήφιων καταρτιζόμενων που υπέβαλαν αίτηση και των επιλεγέντων, μετά την προβλεπόμενη μοριοδότηση.

Οι επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει έως και τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (email) ή να καταθέσουν, στο ΔΙΕΚ που επιλέχθηκαν την Αίτηση Οριστικής Εγγραφής τους, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η μη έγκαιρη κατάθεση Αίτησης Οριστικής Εγγραφής στο ΔΙΕΚ, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια του δικαιώματος εγγραφής του.

ΔΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΔΩ