Παρέμβαση της ΕΘΕΑΣ στο AgriBusiness Peloponnese 2022

Παρέμβαση της ΕΘΕΑΣ στο AgriBusiness Peloponnese 2022
Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Παύλος Σατολιάς και ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Χρήστος Γιαννακάκης. 

Στις συνεταιριστικές αξίες, στις επενδύσεις με συνεταιριστικό πρόσημο, καθώς και στην συμβολή των νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκαν στις ομιλίες τους ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Παύλος Σατολιάς και ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Χρήστος Γιαννακάκης, συμμετέχοντας στο AgriBusiness Peloponnese 2022 που διεξήχθη στις 3 και 4 Ιουνίου 2022 στο Aldemar Olympia Village με θέμα «Αγροδιατροφικά συστήματα Πελοποννήσου 4.0».

Στην συνεδρία «Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Ανθρώπινο κεφάλαιο», συμμετείχε ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, αναλύοντας την ανάγκη για καινοτομίες και νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα.


Στην «Επιτάχυνση παραγωγικών επενδύσεων με συνεταιριστικό πρόσημο και με υψηλή προστιθέμενη αξία», αναφέρθηκε ο κ. Παύλος Σατολιάς στην παρέμβασή του, ο οποίος εστίασε ιδιαίτερα στα προβλήματα αλλά και στις προοπτικές του αγροτικού χώρου, με έμφαση στις δυνατότητες που διανοίγονται για τους Συνεταιρισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.


Το AgriBusiness Forum αποτελεί την κορυφαία έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.