Ποιος είναι ο ρόλος των Ομάδων Παραγωγών - Οι προοπτικές

Ποιος είναι ο ρόλος των Ομάδων Παραγωγών - Οι προοπτικές
Tο 2020 υπήρχαν 1.603 οργανώσεις παραγωγών και 31 διεθνικές οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και την προώθηση της ανάπτυξης στον τομέα των οπωροκηπευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα της πολυθεματικής μελέτης των εθνικών στρατηγικών για τα βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2013-2018 που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πως τα επιχειρησιακά προγράμματα είχαν θετικό αντίκτυπο στον τομέα, όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι ανέφεραν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το να είσαι μέλος μιας Ομάδας Παραγωγών, οι οποίες είναι οι εξής:

- Μια καλύτερη θέση στην αγορά

- Βελτιωμένη πρόσβαση σε μηχανήματα συγκομιδής και επεξεργασίας

- Ανταλλαγή γνώσεων και τεχνική βοήθεια

- Καλύτερη πρόσβαση στην ασφάλιση των καλλιεργειών

- Πρόσβαση σε μέτρα που διασφαλίζουν την ποιότητα ή την πιστοποίηση του προϊόντος και

- Αυξημένη ανθεκτικότητα σε κραδασμούς (συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας τιμών) και σε κάποιο βαθμό στις γενικές διαρθρωτικές τάσεις λόγω της κοινοτικής προσέγγισης.

Να αναφέρουμε πως το 2020 υπήρχαν 1.603 οργανώσεις παραγωγών και 31 διεθνικές οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Ο μεγαλύτερος αριθμός των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται στην Ισπανία (527), την Ιταλία (289), τη Γαλλία (220), την Πολωνία (196) και την Ελλάδα (128).

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την περίοδο 2013-2018 και περιλαμβάνει 19 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και τη Σουηδία. Σε αυτές τις 19 χώρες οι δαπάνες για όλες τις οργανώσεις παραγωγών, τις διεθνικές οργανώσεις ανήλθαν σε 1574 εκατ. ευρώ το 2018, με την Ισπανία και την Ιταλία να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών ύψους 489, 4 εκατ. ευρώ και 489,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις συνολικές δαπάνες, τα στοιχεία δείχνουν αυξητική τάση όσον αφορά την στήριξη που παρέχεται στον τομέα των οπωροκηπευτικών στην ΕΕ μεταξύ 2013 και 2018. Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού τους προγράμματος.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ περιορίζεται γενικά στο 50% του συνολικού επιχειρησιακού ταμείου, αν και μπορεί να αυξηθεί στο 60% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.