Πρέσπες: Σε διπλή κατεύθυνση η προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των υδατικών πόρων

Πρέσπες: Σε διπλή κατεύθυνση η προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των υδατικών πόρων
Αφενός σε επίπεδο χωραφιού και αφετέρου σε επίπεδο λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.  

Η Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει προβεί στην εγκατάσταση 10 διπλών αισθητηρίων εδαφικής υγρασίας σε επιλεγμένα σημεία του συλλογικού αρδευτικού δικτύου των Πρεσπών.

Σκοπός της τοποθέτησης είναι η επίδειξη της ορθολογικής άρδευσης, η βελτίωση της αποτελεσματικότερης χρήσης του αρδευτικού νερού και αποτελεί μία δράση γεωργίας ακριβείας. Η λειτουργία των αισθητηρίων μέσα από το σύστημα των Μετεωρολογικών Σταθμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δίνει επιπλέον μετεωρολογικά δεδομένα στους χρήστες ενώ μπορεί να προσαρμοσθεί με εξατομίκευση για παροχή δεδομένων καλλιεργειών. Ο τρόπος μεταφοράς δεδομένων από το χωράφι στο διαδίκτυο δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιου τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου έχουν τοποθετηθεί στις ίδιες θέσεις και δέκα (10) νέοι σταθμοί μέτρησης στάθμης - παροχής των ανοικτών αγωγών, έτσι ώστε με τον κατάλληλο χειρισμό να μπορεί να βελτιστοποιηθεί και η ίδια η λειτουργία του συλλογικού δικτύου.