Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για τους εργάτες γης: Ο Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης στη σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας

Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για τους εργάτες γης: Ο Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης στη σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας
Η ελληνική πλευρά προσβλέπει στη σύγκληση της Επιτροπής, στο Κάιρο, σε ημερομηνίες που θα προταθούν από την αιγυπτιακή πλευρά.

Καθορίστηκε η σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στην τεχνική συνάντηση της διμερούς Επιτροπής για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα.

Τη σύνθεση αποτελούν εκπρόσωποι από τα υπουργεία: Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ), κ. Χρήστος Γιαννακάκης.

Η ελληνική πλευρά προσβλέπει στη σύγκληση της προαναφερθείσας Επιτροπής, στο Κάιρο, σε ημερομηνίες που θα προταθούν από την αιγυπτιακή πλευρά.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δράττεται της ευκαιρίας να εκφράσει τη βαθύτατη εκτίμησή του προς την Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.