Τελικό συνέδριο της δράσης Cost Dairycare

Τελικό συνέδριο της δράσης Cost Dairycare
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2018 στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη. 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δικτύωσης COST DairyCare το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνουν το 5ο και τελικό συνέδριο της δράσης, με θέμα «GettingThere with DairyCare».

Στο διήμερο συνέδριο θα αναλυθούν και θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την ευζωία παραγωγικών ζώων, βιώσιμα κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήματα, καινοτόμες τεχνολογίες κτηνοτροφίας ακριβείας, νέες τάσεις στα σιτηρέσια και έγκαιρη αντιμετώπιση ασθενειών.

Η συμμετοχή και παρακολούθησή του είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα (https://www.dairycareaction.org/fifth-dairycare-conference.html) και στους διοργανωτές:

- Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, κ. Θωμά Μπαρτζάνα (t.bartzanas@certh.gr)
- Για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Εύα Σωσσίδου (sossidou@vri.gr)