Χρόνια παράλυση των μελισσών

Χρόνια παράλυση των μελισσών
Ο ιός της χρόνιας παράλυσης των μελισσών (CBPV) κατατάσσεται ως ένας θετικής πολικότητας ιός μονόκλωνου RNA αλλά δεν έχει ταξινομηθεί σε κάποιο γένος ή οικογένεια.  

Κλινική εικόνα (υποψία):

- Μέλισσες με τρομώδη κίνηση και/ή μέλισσες που σέρνονται (ανικανότητα πτήσης) στην είσοδο της κυψέλης και γύρω από τις αποικίες των μελισσοκομείων

- Μαύρες γυαλιστερές μέλισσες, που εμφανίζονται μικρές, γυαλιστερές και άτριχες

- Μέλισσες που απορρίπτονται από τους φύλακες

- Νεκρές μέλισσες μπροστά από την κυψέλη

- Είσοδος της κυψέλης κατειλημμένη με ασθενείς μέλισσες / κατειλημμένη σανίδα πτήσης

- Διάρροια