Αποθέματα μήλων και αχλαδιών: Όλα τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο 2022

Αποθέματα μήλων και αχλαδιών: Όλα τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο 2022
Στοιχεία από την Παγκόσμια Ένωση Μήλων και Αχλαδιών (WAPA). 

Μειωμένα είναι τα αποθέματα μήλων στην Ευρώπη, ενώ των αχλαδιών εμφανίζουν αύξηση τον Δεκέμβριο του 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Μήλων και Αχλαδιών (WAPA), τα αποθέματα μήλων στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2021 φτάνοντας τους 4.480 438 τόνους, ενώ τα αποθέματα αχλαδιών αυξήθηκαν κατά 10,1% σε 721.705 τόνους.

Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, τα αποθέματα μήλων την 1η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 1.778.794 τόνους (-6,8% σε σύγκριση με το 2021), ενώ τα αποθέματα αχλαδιών παρουσίασαν μικρή πτώση στους 206.791 τόνους (-0,5% λιγότερο από το 2021).


Η μείωση των αποθεμάτων μήλων στην Ευρώπη οφείλεται στη μείωση των ποικιλιών Jonagold (23,7% κάτω από το 2021), Jonagored ( 25,2%), Gala (17,5%) και Golden Delicious (18,6%), Gloster (66,3%) και Idared (24,5%). Αντίστοιχα, οι ποικλίες των οποίων η παραγωγή αυξήθηκε είναι Cripps Pink κατά 29,1%, Elstar κατά 24,4% και Red Jonaprince κατά 19,2%.


Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα αχλαδιών αυξήθηκαν κατά 10,1% φτάνοντας τους 721.705 τόνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρξαν μεγάλες αυξήσεις των ποικιλιών Abate Fetel κατά 296,1% και Kaiser κατά 214,9% σε σύγκριση με το 2021.