Κερδίζει εδάφη η βιολογική γεωργία της ΕΕ

Κερδίζει εδάφη η βιολογική γεωργία της ΕΕ
Το 2020 έφτασε τα 147 εκατομμύρια στρέμματα. 

Η έκταση που χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργική παραγωγή στην ΕΕ συνεχίζει να αυξάνεται. Κάλυψε 147 εκατομμύρια στρέμματα το 2020, από 95 εκατομμύρια στρέμματα το 2012, που ισοδυναμεί με αύξηση 56%. Το 2020, η συνολική βιολογική έκταση στην ΕΕ αντιστοιχούσε στο 9,1% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (UAA).

Μεταξύ 2012 και 2020, το μερίδιο της γεωργικής έκτασης που χρησιμοποιείται για τη βιολογική γεωργία αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Πολωνία. 
Το 2020, τα υψηλότερα μερίδια εκτάσεων βιολογικών εκμεταλλεύσεων στο σύνολο των UAA ήταν στην Αυστρία (25%), στην Εσθονία (22%) και στη Σουηδία (20%). Αντίθετα, το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας ήταν κάτω του 5% σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, με τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ιρλανδία και τη Μάλτα.