Νέοι δασμοί για την εισαγωγή αραβοσίτου, σόργου και σίκαλης

Νέοι δασμοί για την εισαγωγή αραβοσίτου, σόργου και σίκαλης
Λαμβάνοντας υπόψη την άφθονη προσφορά και τις χαμηλές τιμές για τον αραβόσιτο, ενεργοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αυτόματος μηχανισμός υπολογισμού των εισαγωγικών δασμών, ο οποίος καθόρισε, από τις 8 Αυγούστου, τον εισαγωγικό δασμό για τον αραβόσιτο, το σόργο και τη σίκαλη σε 5,16 ευρώ ανά τόνο.

Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεν θα τεθούν σε μειονεκτική θέση στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Η απόφαση βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2010 σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών, ο οποίος προβλέπει ότι ο εισαγωγικός δασμός για τον αραβόσιτο, το σόργο και τη σίκαλη πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τη διαφορά μεταξύ της τιμής αναφοράς της ΕΕ και της αμερικανικής τιμής του αραβοσίτου.

Αυτό έρχεται σαν συνέπεια του πώς έχει διαμορφωθεί η παγκόσμια αγορά αραβοσίτου, όπου το 2016-17, αναμένεται παγκόσμια συγκομιδή αραβοσίτου τέτοια που θα έχει αποτέλεσμα την άφθονη προσφορά και τις χαμηλές τιμές.
Οι τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Σιτηρά εκτιμούν ότι η παγκόσμια παραγωγή αραβοσίτου 2016/17 σε θα ανέλθει σε 1.072 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή, σε επίπεδο- ρεκόρ και η μεταφορά παγκόσμιων αποθεμάτων αραβοσίτου στο τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/17 σε 232 εκατομμύρια τόνους, το οποίο επίσης αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό.

Οι συνολικές μεταφορές των τεσσάρων μεγάλων εξαγωγέων (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουκρανία και ΗΠΑ) προβλέπεται να ανέλθουν σε 78 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή ένα ακόμη ρεκόρ.

Κρίθηκε έτσι σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την περίοδο από τις 8 Αυγούστου 2017 και να εφαρμοστούν μέχρι να καθοριστούν και να τεθούν σε ισχύ νέοι εισαγωγικοί δασμοί.

Οι μεμονωμένες δασμολογικές ποσοστώσεις δεν επηρεάζονται από το σημερινό μέτρο για τον καθορισμό του δασμού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου, σόργου και σίκαλης.

 

Δασμοί εισαγωγών

Η ΕΕ έχει επιβάλει καθήκοντα για όλα τα σιτηρά που καθορίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ΓΣΔΕ.

Ωστόσο, για ορισμένα δημητριακά, οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές είναι διαφορετικοί από τους δεσμευμένους.

Το σύστημα προέρχεται από τη συμφωνία Blair House μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ και περιλαμβάνει τον καθορισμό τιμολογίων με βάση τις μεμονωμένες παγκόσμιες τιμές αναφοράς για συγκεκριμένους τύπους σιτηρών.
Ο μηχανισμός ενεργοποιείται αυτόματα.
Ο δασμός καθορίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ της πραγματικής τιμής παρέμβασης της ΕΕ για τα σιτηρά πολλαπλασιαζόμενης επί 1,55 και μιας αντιπροσωπευτικής τιμής εισαγωγής cif (δηλ. Κόστους, ασφάλισης και μεταφοράς) για τα σιτηρά αυτά στο λιμάνι του Ρότερνταμ.
Ο δασμός εισαγωγής για τον αραβόσιτο, τη σίκαλη και το σόργο που προέκυψε από τον υπολογισμό αυτό έγινε θετικός από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2014 και ανήλθε σε 5,32 ευρώ ανά τόνο.
Από τις 8 Νοεμβρίου 2014, ο δασμός καθορίστηκε σε 0 ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιουλίου 2011 (περίοδος εμπορίας 2011/12), αποφασίστηκε ότι η αντιπροσωπευτική τιμή cif εισαγωγής για το σόργο και τη σίκαλη θα είναι ίση με την αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif για τον αραβόσιτο.

Συνεπώς, μετά την ημερομηνία αυτή, ο εισαγωγικός δασμός για το σόργο και τη σίκαλη ήταν ίσος με τον εισαγωγικό δασμό για τον αραβόσιτο και, ως εκ τούτου, καθορίζεται επίσης σε 5,16 ευρώ ανά τόνο από τις 8/8.