Περιορίζεται η χρήση επιβλαβούς για τους επικονιαστές φυτοφάρμακο

Περιορίζεται η χρήση επιβλαβούς για τους επικονιαστές φυτοφάρμακο
Η Επιτροπή θα εκδώσει κατά τις προσεχείς εβδομάδες νομοθεσία που θα περιορίζει τη χρήση του Sulfoxaflor. 

Υλοποιώντας τη δέσμευσή της για την προστασία των επικονιαστών και την οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, η Επιτροπή θα εκδώσει κατά τις προσεχείς εβδομάδες νομοθεσία που θα περιορίζει τη χρήση του Sulfoxaflor, ενός φυτοφαρμάκου που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις άγριες μέλισσες, μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο σε μόνιμη επιτροπή, αλλά δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία. Κατά συνέπεια, η ίδια πρόταση υποβλήθηκε στην επιτροπή προσφυγών, όπου εκ νέου δεν επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη η απαιτούμενη πλειοψηφία. Ο κανονισμός θα εκδοθεί πλέον από την Επιτροπή την άνοιξη.

Οι συζητήσεις με τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης του Sulfoxaflor δεν κατέληξαν σε επαρκή στήριξη της πρότασης της Επιτροπής για περιορισμό της χρήσης του.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η προστασία των επικονιαστών από τα επιβλαβή φυτοφάρμακα είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον του πλανήτη μας και των παιδιών μας. Οι δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της στρατηγικής "Από το αγρόκτημα στο πιάτο" και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι σαφείς: τα επιβλαβή χημικά φυτοφάρμακα είτε θα απαγορευτούν είτε θα περιοριστεί η χρήση τους. Σήμερα υλοποιούμε αυτή τη δέσμευση. Τα επιστημονικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δείχνουν ότι η χρήση του Sulfoxaflor σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να είναι επιβλαβής για τις αγριομέλισσες και τις μοναχικές μέλισσες».